top of page

Make faith and love a reality in the hearts and souls of men.

At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas.”

 (Mark 16:15-16)

LEADERSHIP

Pastor Cristopher Longino

HOLY TABERNACLE CHURCH OF GOD IN CHRIST APOSTOLIC, INC.

DAVAO, PHILIPPINES

  • Facebook
  • Youtube

HOLY TABERNACLE CHURCH OF GOD IN CHRIST APOSTOLIC, INC.

CAGAYAN DE ORO, PHILIPPINES

Pastor Malaquias Gailing

Isang liwanag sa isang burol na tumutupad sa pangitain ng Panginoon

Holy Tabernacle Church of God in Christ Apostolic is a light on a hill fulfilling the vision of the Lord to reach the lost, to preach the Gospel of Jesus Christ, to provide aid to those that are in distress, and to make faith and love a reality in the hearts and souls of men.

DA3043FF-99FF-4967-9EDD-6E9683E739DB_edi
IMG-20221003-WA0004_edited.jpg
IMG-20221212-WA0002.jpg
bottom of page